Suzuki recycling

suzuki_recycling_1Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties kunnen genieten van een schone en gevarieerde natuur, moeten we ons realiseren dat onze activiteiten effect hebben op het milieu.

Daarom moeten we bij al ons doen en laten geen kans onbenut laten om onze leefomgeving te beschermen.

 

Visie
In lijn met onze visie op het milieu willen we dat onze producten de leefomgeving zo min mogelijk belasten. Tevens let Suzuki bij onderzoek en ontwikkeling op een effectief gebruik van schaarse natuurlijke grondstoffen. Onze voertuigen voldoen tot aan het eind van hun bestaan niet alleen aan de wettelijke milieunormen, ze zijn tevens zo ontworpen dat ze het milieu werkelijk zo min mogelijk schaden. Om dat te bereiken zorgen wij voor een optimale uitwisseling van informatie en samenwerking tussen toeleveranciers, het Suzuki Development Department, het Suzuki Design Department en onze wijdverspreide distributeurs.

Design voor Recycling (DfR)
Elk product zou aan het eind van zijn bestaan moeten worden gerecycled om grondstoffen te sparen en de afvalstroom te verminderen. In het aan Suzuki-medewerkers uitgereikte Guidebook for Designs that Facilitate Recycling uit 1993 staan richtlijnen voor het ontwerpen van producten die gemakkelijk zijn te recyclen. Later heeft Suzuki in de gids End-of-life Vehicle Voluntary Recycling Initiative gesteld de inspanningen op dit vlak te intensiveren en tevens het gebruik van milieubelastende materialen te verminderen.

Voertuigen geschikt maken voor demontage
Een aantal componenten is speciaal ontworpen met het oog op eenvoudige demontage. Onderdelen zijn van één materiaal gemaakt, er worden minder schroeven gebruikt en verschillende delen zijn samengevoegd tot een geheel. Verder worden kunststof en rubber met codes (conform ISO-standaarden) gemarkeerd om aan te geven welke componenten en materialen zijn te recyclen en opnieuw te gebruiken.

 

Een voorbeeld van een ontwerp dat demontage vereenvoudigt:
suzuki_recycling_2

Een voorbeeld van de vermindering van het aantal schroeven:
suzuki_recycling_3

 

Voorbeeld van markeringscode
PP-GF30.

Bevordering van recycling
Met het oog op recycling maken we meer onderdelen van hetzelfde materiaal en maken we meer gebruik van gerecyclede materialen.

Ontwerpen van lichte, compacte delen
We maken componenten zo licht en compact mogelijk om op die manier de hoeveelheid afval van een oud voertuig te reduceren.

Een voorbeeld van delen die van gerecycelde stoffen zijn gemaakt:
suzuki_recycling_4

 

Uitbannen van risicovolle stoffen
We mijden het gebruik van gevaarlijke stoffen. Zo zijn we inmiddels gestopt met het gebruik van natriumzuur in airbags, van asbest en van cfk-houdende stoffen. Sinds 1997 hebben we het initiatief genomen om het aandeel lood in onze voertuigen te verminderen.

Samen met de toeleveranciers heeft Suzuki ervoor gezorgd dat alle auto’s die met ingang van 1 juli 2003 worden geleverd, beantwoorden aan de regelgeving voor recycling zoals neergelegd in de richtlijn 2000/53/EC. Dit betekent dat risicovolle stoffen (bijvoorbeeld lood, cadmium en kwik) niet meer worden gebruikt in de productie.

Voorbeelden van maatregelen:

(1) Gebruik van loodvrije lak
In de Suzuki-fabrieken die auto’s produceren voor Europa, Japan en Noord-Amerika hebben we het gebruik van loodhoudende verf beëindigd. Deze maatregel wordt ook doorgevoerd voor andere markten. De lak van de in Europa verkochte Suzuki’s is loodvrij.

(2) Gebruik van loodvrij staal voor de brandstoftanks
Met lood en tin behandelde stalen tanks hebben plaatsgemaakt voor loodvrije exemplaren.

 

Demontage-informatie
Suzuki geeft via IDIS (International Dismantling Information System) informatie over het demonteren van oude voertuigen. Op de IDIS-cd vindt het autodemontagebedrijf voor ieder model gegevens over voorbehandeling en over de identificatie van niet-metalen delen waarvoor al een recyclingtraject bestaat. Voor veel materialen moeten dergelijke trajecten echter nog ontwikkeld worden.

 

De IDIS-cd bevat alle benodigde informatie voor de demontage van oude voertuigen:

  • Voorbehandeling (vloeistoffen, accu’s etc.);
  • Onderdelenspecificaties (materiaal, gewicht etc.);
  • De plaats van onderdelen;
  • Informatie over demontagegereedschap;
  • Aanvullende informatie (bevestigingen, pyrotechniek etc.).

Voor autodemontagebedrijven is sinds april 2003 de IDIS-informatie ook via internet te verkrijgen.

Een voorbeeld van een IDIS-pagina op het beeldscherm:
suzuki_recycling_5

Top